Despre noi

 

“Asociația Profesională a Medicilor de Familie Brașov 2008” a luat ființă în martie 2008, ca persoană juridică fără scop patrimonial, în baza prezentului Statut, a Actului Constitutiv și a Ordonanțelor Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 și 37/2003.

Asociația își propune să desfășoare activități de interes comunitar, nepatrimonial privind:

a. Dezvoltarea și afirmarea specialității „Medicina de Familie”;

b. Reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate și prin toate mijloacele permise de lege.

In vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Asociația va desfășura următoarele activități:

a. Apărarea demnității, drepturilor și intereselor membrilor săi;

b. Promovarea și dezvoltarea Specialității „Medicina de Familie”;

c. Definirea serviciilor medicale furnizate de Medicii de Familie;

d. Negocierea Contractelor Cadru și a Normelor de Aplicare ce reglementeaza relațiile dintre Medicii de Familie și Casele de Asigurări de Sănătate;

e. Propunerea condițiilor de acreditare pentru practica Medicinei de Familie;

f. Coordonarea programului de Pregătire post-universitară în specialitatea Medicina de Familie precum și a Educației Medicale Continue a Medicilor de Familie;

g. Conceperea, inițierea și susținerea temelor și programelor de cercetare științifică în domeniul Medicinei de Familie;

h. Realizarea schimburilor de experiență și colaborare cu alte organizații similare;

i. Susținerea activității publicațiilor științifice de profil prin abonamente la acestea;

j. Promovarea unui climat etic și de deontologie medicală;

k. Sintetizarea și distribuirea în rândul membrilor de informații ce privesc specialitatea „Medicina de Familie”.